The content at this website has now been REPLACED by the 4000 Latin proverbs at
latinviaproverbs.com.

Please visit latinviaproverbs.com to find Latin proverbs you can use in your study of Latin, along with a search engine to help you find any specific proverb you might be looking for. You can also check out the Proverbs section of the Bestiaria Latina Blog. You will find Latin Proverb games and other fun stuff at the Blog - new material is added each day!


BestLatin Home - Bestiara Latina Blog - Bestiaria Latina - Mythologiae Latinae - Biblia Vulgata - Legenda Aurea - Aesopica - Latin Via Proverbs


Home - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Proverbs for Chapter 11

11.681  Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.
   parturio, -ire, parturivi.  to produce; give birth to.
   ridiculus, a, um.  ridiculous, laughable.
   mus, muris (m.).  mouse, rat.

11.682  Nil sub sole novum.
   sol, solis (m.).  sun.

11.683  Nascimur uno modo, multis morimur.

11.684  Quem di diligunt adulescens moritur.
   modus, -i.  measured amount, measure, rule, way.
   diligo, -ere, dilexi, dilectus.  to love, esteem, value.
   adulescens, adulescentis.  youthful, young.

11.685  Cotidie morimur.
   cotidie.  every day.

11.686  Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.
   origo, originis (f.).  source, beginning.
   pendo, -ere, pependi.  to hang.

11.687  Ave, Caesar, morituri te salutant.
   aveo, -ere.  to say hello, goodbye.
   saluto, -are.  to greet, send greetings.

11.688  Lex universa est, quae iubet nasci et mori.
   lex, legis (f.).  contract, agreement; law.
   universus, a, um.  all together, whole, entire.

11.689  Per crucem ad lucem.
   crux, crucis (f.).  cross; crucifixion.

11.690  Imbribus obscuris succedunt lumina solis.
   imber, imbris (m.).  rain, rainstorm.
   obscurus, a, um.  dark, shady, dim.
   succedo, -ere, successi, successus.  to advance, happen.

11.691  Pulvis es et in pulverem reverteris.
   pulvis, pulveris (m.).  dust, powder.
   revertor, reverti, reversus sum.  to return.

11.692  Expertus metuit.
   metuo, -ere, metui, metutus.  to fear, be afraid.

11.693  Optant senectam omnes, adepti despuunt.
   senecta, -ae.  old age.
   adipiscor, adipisci, adeptus sum.  to get, obtain.
   despuo, -ere.  to spit, spit out; reject.

11.694  Quod senior loquitur omnes consilium putant.
   senex, senis.  aged, old.
   puto, -are.  to think, consider, judge.

11.695  Auscultare disce si nescis loqui.
   ausculto, -are.  to listen to; obey.
   disco, -ere, didici.  to learn.
   nescio, -ire, nescivi, nescitus.  to not know, be ignorant.

11.696  Tota vita discendum est mori.
   totus, a, um.  whole, complete, entire, all.

11.697  Dulce et decorum est pro patria mori.
   decorus, a, um.  beautiful, noble, suitable.
   decet, -ere, decuit.  to be fit, be proper.

11.698  Oculum pro oculu, et dentem pro dente.

11.699  Apes debemus imitari.
   apis, apis (apium) (f).  bee.
   et dentem pro dente.
   imitor, -ari, imitatus sum.  to imitate, copy.

11.700  Ancoris duabus niti bonum est.
   ancora, -ae.  anchor.
   duo.  two.
   nitor, niti, nixus sum.  to depend on, lean on, strive.


11.701  Simul sorbere ac flare difficile.
   simul.  at the same time, together, likewise.
   sorbeo, -ere, sorbui, sorbitus.  to suck in, gulp.
   flo, -are.  to blow, exhale.

11.702  Qui semel furatur, semper fur habetur.
   semel.  once.
   furor, -ari, furatus sum.  to steal, rob.
   fur, furis (m).  thief, rogue.

11.703  Piscatur in turbido.
   piscor, piscari, piscatus sum.  to go fishing.
   turbidus, a, um.  confused, wild, stirred up.

11.704  Aureo piscatur hamo.
   hamus, -i.  hook, fish-hook.

11.705  Cor non mentitur.
   cor, cordis (n.).  heart.
   mentior, mentiri, mentitus sum.  to invent; lie.

11.706  Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata.
   nitor, niti, nixus sum.  to depend on, strive for.
   veto, -are, vetui, vetitus.  to forbid, prohibit.
   cupio, -ere, cupivi, cupitus.  to wish for, desire.
   nego, -are.  to say no, deny.

11.707  Neque irasci, neque admirari, sed intellegere melius est.
   irascor, irascari.  to get angry.
   admiror, admirari, admiratus sum.  to wonder at, admire.

11.708  Vana est sine viribus ira.
   vanus, a, um.  empty, meaningless.

11.709  Panis non conficitur sine farina.
   panis, panis (m).  bread.
   farina, -ae.  flour.

11.710  Sine pennis volare haud facile est.
   penna, -ae.  feather.
   volo, -are.  to fly.
   haud.  not, not at all.

11.711  Dicere perfacile est, opus exercere molestum.
   perfacilis, perfacile.  very easy.
   exerceo, -ere, exercui, exercitus.  to exercise, train.
   molestus, a, um.  annoying, troublesome.

11.712  Verbum laudatur, si factum sequatur.

11.713  Crescentem sequitur cura pecuniam.
   cresco, -ere, crevi, cretus.  to spring forth, grow.

11.714  Curae leves loquuntur, ingentes stupent.

11.715  Certa sequens, incerta cavens, praesentia curo.

   certus, a, um.  definite, certain, fixed.
   stupeo, -ere, stupui.  to be astounded, paralyzed.
   caveo, -ere, cavi, cautus.  to guard against, beware of.
   praesens, praesentis.  present, at hand.
   curo, -are.  to care for, treat; to be concerned with.

11.716  Quasi umbra te semper sequitur.
   quasi.  as if; just as.

11.717  Quasi stultus stultis persuadere conaris.
   persuadeo, -ere, persuasi, persuasus.  to convince.
   aper, apri.  boar, wild pig.

11.718  Ego semper apros occido, sed alter utitur pulpamento.
   occido, -ere, occidi, occisus.  to kill, murder.
   pulpamentum, -i.  meat, game.

11.719  Lucrum unius est alterius damnum.
   lucrum, -i.  gain, profit, advantage.
   damnum, -i.  loss, injury.

11.720  Frustra habet qui non utitur.
   frustra.  in vain, to no purpose.


11.721  Stultum est aliis imperare velle, qui haud possit sibi.
   11.722  Stultum facit Fortuna, quem vult perdere.

11.723  Qui totum vult, totum perdit.
   totus, a, um.  whole, complete, entire, all.

11.724  Quos deus perdere vult, dementat prius.
   demento, -are.  to drive insane.

11.725  Quem fata pendere volunt, non mergitur undis.
   pendo, -ere, pependi.  to hang.
   mergo, -ere, mersi, mersus.  to plunge; to sink, drown.

11.726  Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
   Fata, -orum.  Fates;  doom, calamity.
   traho, -ere, traxi, tractus.  to drag, pull.

11.727  Bos ad aquam tractus non vult potare coactus.
   bos, bovis (m).  ox, bull.
   poto, -are.  to drink.
   cogo, -ere, cogi, coactus.  to gather; compel.

11.728  Feles amat piscem, sed non vult tangere flumen.
   piscis, piscis (m.).  fish.
   feles, felis (m.).  cat; thief.
   tango, -ere, tetigi, tactus.  to touch.
   flumen, fluminis (n).  flowing; stream, river; flood.

11.729  Si vis amari, ama.

11.730  Si vis regnare, divide.
   divido, -ere, divisi, divisus.  to divide, distribute, share.
   regno, -are.  to rule, be king.

11.731  Si vis pacem, para bellum.
   paro, -are.  to put, make ready, prepare.
   pax, pacis (f).  peace.

11.732  Audi, vide, tace, si vis vivere in pace.

11.733  Audi multa, loquere pauca et non errabis.
   pauci, ae, a.  few.
   erro, -are.  to wander;  to err, be wrong.

11.734  Nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum.

11.735  Qui nescit tacere, nescit et loqui.
   nescio, -ire, nescivi, nescitus.  to not know, be ignorant.

11.736  Tempora labuntur, tacitisque senescimus annis.
   noceo, -ere.  to hurt, injure, harm.
   labor, labi, lapsus sum.  to glide, slide, slip.
   senesco, -ere, senui.  to grow old.

11.737  Tempora labuntur more fluentis aquae.
   mos, moris (m.).  habit, custom. (plural: character, morals).
   fluo, -ere, fluxi, fluxus.  to flow.

11.738  Omnia tempus edax depascitur.
   edax, edacis.  devouring, destructive.
   depascor, depasci, depastus sum.  to eat up, feed on.

11.739  Tacita est melior mulier semper quam loquens.

11.740  Auribus frequentius quam lingua utere melius est.
   auris, auris (f.).  ear.
   mulier, mulieris (f.).  female, woman.
   frequens, frequentis.  crowded; common, often.
   lingua, -ae.  tongue, language.


11.741  Non habet anguillam per caudam qui tenet illam.
   anguilla, -ae.  eel.
   cauda, -ae.  tail.

11.742  Anguilla est: elabitur.
   elabor, elabi, elapsus sum.  to slip away, escape.

11.743  Anguilla a digitis saepe est dilapsa peritis.
   digitus, -i.  finger, toe.
   dilabor, dilabi, dilapsus sum.  to slip by, fall apart.
   peritus, a, um.  expert, skilled, talented.

11.744  Cauda de vulpe testatur.
   vulpes, vulpis (f).  fox.
   testor, testari, testatus sum.  to show, prove, vouch for.

11.745  Rem tene, verba sequentur.

11.746  Malo quod teneo quam quod spero.

11.747  Mella sub ore tenent, corde venena fovent.
   spero, -are.  to hope.
   mel, mellis (n).  honey.
   os, oris (n).  mouth.
   cor, cordis (n.).  heart.
   venenum, -i.  poison;  drug, potion.
   foveo, -ere, fovi, fotus.  to keep warm; nurse; fondle.

11.748  Volens nolens.

11.749  Si non ut volumus,
   ut.  so, like, as.
   tamen ut possumus.
   tamen.  yet, however, nevertheless.

11.750  Nemo magister natus.
   nemo, neminis.  nobody, no one.

11.751  Ultra posse nemo obligatur.
   ultra.  beyond, farther than.
   obligo, obligare.  to tie up, bind; obligate

11.752  Nemo claudicat alieno ex dolore.
   claudico, -are.  to limp, be lame.
   alienus, a, um.  belonging to another.
   dolor, doloris (m).  pain, ache, sorrow.

11.753  Medico male est, si nemini male est.

11.754  Quatuor abscondi non possunt:  tussis, amor, ignis, dolor.
   quatuor.  four.
   medicus, -i.  doctor, physician.
   abscondo, -ere, abscondi, absconditus.  to hide, keep secret.
   tussis, tussis (f.).  cough.

11.755  Difficile est longum subito deponere amorem.
   subito.  suddenly, at once.
   depono, -ere, deposui, depositus.  to put aside, get rid of.

11.756  Est oculo gratum speculari semper amatum.
   gratus, a, um.  pleasing, welcome; thankful, grateful.
   speculor, speculari, speculatus sum.  to observe, watch.

11.757  Ex minima magnus scintilla nascitur ignis.
   scintilla, -ae.  spark; glimmer.

11.758  Tempus dolorem lenit.
   lenio, lenire, lenivi, lenitus.  to soothe, relieve.

11.759  Gaudia principium nostri sunt doloris.
   gaudium, -i.  joy, delight; source of delight.
   principium, -i.  beginning, origin.

11.760  Imber adest soli, comitantur gaudia fletum.
   imber, imbris (m.).  rain, rainstorm.
   adsum, adesse, adfui.  to be present, appear, be at hand.
   comitor, comitari, comitatus sum.  to accompany, escort.
   fletus, -us.  crying, tears.


11.761  Vulgus vult decipi.
   vulgus, -i.  masses, public, people.
   decipio, -ere, decepi, deceptus.  to deceive, cheat, trick.

11.762  Libenter homines quod volunt, credunt.
   libenter.  freely.
   credo, -ere, credidi, creditus.  to trust, believe.

11.763  Quod nimis miseri volunt, hoc facile credunt.

11.764  Homines amplius oculis quam auribus credunt.
   nimis.  much, very much, too much.
   amplius.  further, more.
   auris, auris (f.).  ear.

11.765  Ieiunus venter non vult cantare libenter.
   ieieunus, a, um.  fasting, hungry, thin.
   venter, ventris (m).  stomach, belly, womb.
   canto, cantare.  to sing.

11.766  Cum surgent miseri, nolunt misereri.
   surgo, -ere, surrexi, surrectus.  to rise, arise.
   misereor, misereri, miseritus sum.  to sympathize, feel pity.

11.767  Felices sequeris, mors, miseros fugis.
   felix, felicis.  fertile; fortunate, lucky.
   fugio, fugere, fugi, fugitus.  to flee.

11.768  Mors et fugacem persequitur virum.
   fugax, fugacis.  fleeing, swift, transitory.
   persequor, persequi, persecutus sum.  to follow, chase.

11.769  Gloria fugientes magis sequitur.

11.770  Si quaeratur honos, non fugiatur onus.

   honos, honoris (m.).  sign of respect, distinction, dignity.
   onus, oneris (n.).  burden.

11.771  Vincit, qui patitur.
   vinco, -ere, vici, victus.  to conquer, defeat.

11.772  Disce pati, si vincere voles.
   disco, -ere, didici.  to learn.

11.773  Et facere et pati fortia Romanum est.

11.774  Bellum omnium contra omnes.
   contra (prep. + acc.)  opposite, against, in opposition to.

11.775  Contra verbosos noli contendere verbis!
   verbosus, a, um.  verbose.
   contendo, contendere, contendi, contentus. to stretch; dispute.

11.776  Qui non est mecum contra me est.

11.777  Si Deus pro nobis quis contra nos?

11.778  Sciunt quod Iuno fabulata est cum Iove.
   fabulor, fabulari, fabulatus sum.  to say; to talk, gossip.

11.779  Vulpinatur cum vulpe.
   vulpinor, vulpinari, vulpinatus sum.  to act like a fox.
   vulpes, vulpis (f).  fox.

11.780  Pugnare cum Diis cumque Fortuna, grave est.


Laura Gibbs (laura-gibbs@ou.edu). Last updated: September 4, 2006 12:35 PM