The content at this website has now been REPLACED by the 4000 Latin proverbs at
latinviaproverbs.com.

Please visit latinviaproverbs.com to find Latin proverbs you can use in your study of Latin, along with a search engine to help you find any specific proverb you might be looking for. You can also check out the Proverbs section of the Bestiaria Latina Blog. You will find Latin Proverb games and other fun stuff at the Blog - new material is added each day!


BestLatin Home - Bestiara Latina Blog - Bestiaria Latina - Mythologiae Latinae - Biblia Vulgata - Legenda Aurea - Aesopica - Latin Via Proverbs


Home - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Proverbs for Chapter 4

4.201  Fata viam invenient.
   Fata, -orum.  Fates;  doom, calamity.
   invenio, -ire, inveni, inventus.  to come upon, find.

4.202  In occipitio quoque oculos gerit.
   occipitium, -i.  back of the head.
   quoque.  and, also.
   oculus, -i.  eye.
   gero, -ere, gessi, gestus.  to carry, bear, wear

4.203  Si caecus caecum ducit, ambo in foveam cadunt.
   duco, -ere, duxi, ductus.  to lead.
   caecus, a, um.  blind.
   ambo.  both.
   fovea, -ae.  pit, pitfall.
   cado, -ere, cecidi.  to fall, sink, drop.

4.204  Corvus oculum corvi non eruet.
   corvus, -i.  raven, crow.
   eruo, -ere, erui, erutus.  to tear out, dig up.

4.205  Plus vident oculi quam oculus.
   plus...quam...  more...than...

4.206  Unus pro multis.
   unus, a, um.  one.

4.207  Ex una scintilla incendia passim.
   scintilla, -ae.  spark; glimmer.
   incendium, -i.  conflagration, fire.
   passim.  here and there, far and wide, everywhere.

4.208  Non multa sed multum.
   multus, a, um.  much.  pl: many.

4.209  Multi sunt vocati, pauci vero electi.
   voco, -are.  to call, summon.
   pauci, ae, a.  few.
   vero.  in truth, indeed.
   eligo, -ere, elegi, electus.  to choose, select.

4.210  Vicinum habere malum, magnum est malum.
   vicinus, a, um.  nearby, neighboring.
   magnus, a, um.  big, large, great.

4.211  Adde parum, et parvo magnus acervus erit!
   addo, -ere, addidi, additus.  to give, bring;  add
   parum.  a little, very little; too little.
   (adde!  imperative: add!)
   parvus, a, um.  little, small.
   acervus, -i.  heap, mass, pile.

4.212  Magna promisisti, exigua video.
   promitto, -ere, promisi, promissus.  to send ahead; promise
   exiguus, a, um.  small, little, scanty.

4.213  Semel malus, semper malus.
   semel.  once.

4.214  Ex malis eligere minima.
   minimus, -a, -um.  smallest, least.

4.215  Semper plus metuit animus ignotum malum.
   metuo, -ere, metui, metutus.  to fear, be afraid.
   animus, -i.  heart, character, will.
   ignotus, a, um.  unknown, unfamiliar, obscure.

4.216  Lingua magis strenuus quam factis.
   lingua, -ae.  tongue, language.
   strenuus, a, um.  active, vigorous.
   magis...quam...  more...than...
   factum, -i.  a "done thing", deed.

4.217  Facta non verba.
   verbum, -i.  word.

4.218  Ventis verba profundo.
   ventus, -i.  wind.
   profundo, -ere, profudi, profusus.  to pour forth.

4.219  Magis movent exempla quam verba.
   moveo, -ere, movi, motus.  to move, set in motion.
   exemplum, -i.  example, model, sample.

4.220  Salivam movet.
   saliva, -ae.  spittle, saliva; appetite.


4.221  Ignavis semper feriae sunt.
   ignavus, a, um.  idle, lazy, cowardly.
   feriae, -arum.  festival, holiday.

4.222  Non semper Saturnalia erunt.
   Saturnalia, -iorum.  festival of Saturn (mid-December).

4.223  Semper Saturnalia agunt.
   ago, -ere, egi, actus.  to drive, conduct; do.

4.224  Iucundum nihil agere.
   iucundus, a, um.  pleasant, delightful.

4.225  Tragoedias agere in nugis.
   tragoedia, -ae.  tragedy; a dramatic scene.
   nugae, -arum.  trifles, nonsense.

4.226  Otia dant vitia.
   otium, -i.  free time, leisure.
   vitium, -i.  fault, defect.

4.227  Circulus vitiosus.
   circulus, -i.  circle, circuit.
   vitiosus, a, um.  faulty, corrupt, wrong.

4.228  Fugit hora.
   fugio, fugere, fugi, fugitus.  to flee.
   hora, -ae.  hour; time, moment.

4.229  Hora ruit.
   ruo, ere, rui, rutus.  to rush down, fall, collapse.

4.230  Industriam adiuvat Deus.
   industria, -ae.  diligence, industry.
   adiuvo, -are, adiuvi, adiutus.  to help, assist.
   deus, -i.  god.

4.231  Fortunae filius.
   fortuna, -ae.  chance, fate, fortune, luck.
   filius, -i.  son.

4.232  Vitam regit Fortuna, non sapientia.
   vita, -ae.  life.
   rego, -ere, rexi, rectus.  to guide, direct, rule.
   sapientia, -ae.  wisdom.

4.233  Dum fortuna favet, parit et taurus vitulum.
   dum.  while; as long as, so long as.
   faveo, -ere, favi, fautus (+ dat.).  to help, support.
   pario, -ere, peperi, partus.  to bear, produce.
   taurus, -i.  bull.
   vitulus, -i.  calf.

4.234  Copia nauseam parit.
   copia, -ae.  plenty, abundance.
   nausea, -ae.  seasickness, nausea.

4.235  Plenus sacculus est aranearum.
   plenus, a, um.  full.
   sacculus, -i.  little sack.
   aranea, -ae.  spider; spiderweb.

4.236  Primordia cuncta pavida sunt.
   primordium, -i.  beginning, start; origin.
   cunctus, a, um.  all.
   pavidus, a, um.  fearful; causing fear.

4.237  Praemium vitae mori pro patria.
   praemium, -i.  gift, award, reward.
   morior, mori, mortuus.  to die.
   pro (prep. + abl.)  before, for, for the sake of.

4.238  Ludis de alieno corio.
   ludo, -ere, lusi, lusus.  to play.
   alienus, a, um.  belonging to another.
   corium, -i.  hide, skin, leather.

4.239  Mortui non mordent.
   mortuus, a, um.  dead.
   mordeo, ere, momordi, morsus.  to bite.

4.240  Epistula enim non erubescit.
   epistula, -ae.  letter, written communication.
   enim.  indeed, truly.
   erubesco, -ere, erubui.  to grow red, blush.


4.241  Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.
   erro, -are.  to wander;  to err, be wrong.
   humanus, a, um.  human; humane, kind.
   persevero, -are.  to persist, continue.
   autem.  but, on the other hand, however.
   diabolicus, a, um.  belonging to the devil, diabolical.

4.242  Stultus puerque vera dicunt.
   stultus, a, um.  foolish, stupid.
   puer, pueri.  boy, child.
   verus, a, um.  true.
   dico, -ere, dixi, dictus.  to say, tell, speak.

4.243  Puero gladium dare.
   gladius, -i.  sword.

4.244  Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.
   mixtura, -ae.  mixing, mixture.
   ingenium, -i.  nature, mental power, genius.
   dementia, -ae.  madness, insanity.

4.245  Ingenium suum vulpecula mutare nescit.
   suus, sua, suum.  his, her, its, their (own).
   vulpecula, -ae.  little fox, vixen.
   muto, -are.  to move, change.
   nescio, -ire, nescivi, nescitus.  to not know, be ignorant.

4.246  Noctuae pullus suus pulcherrimus.
   noctua, -ae.  owl.
   pullus, -i.  young animal; chick.
   pulcherrimus, a, um.  most beautiful; extremely beautiful.

4.247  Asinus asino pulcherrimus.
   asinus, -i.  ass, donkey.

4.248  Asinus asinum fricat.
   frico, -are.  to rub, scratch.

4.249  Asinus lyram.
   lyra, -ae.  lyre, lute.

4.250  Ab ovo usque ad mala [mâla].
   ovum, -i.  egg.
   usque.  all the way, as far as.
   mâlum, -i.  apple, fruit.

4.251  Ab imo ad summum.
   imus, a, um.  lowest, deepest.
   summus, a, um.  top, highest.

4.252  Ima summis miscere.
   misceo, miscere, miscui, mixtus.  to mingle, combine.

4.253  Sacra miscere profanis.
   sacer, sacra, sacrum.  holy, sacred.
   profanus, a, um.  not sacred, ordinary.

4.254  Caelum terrae miscere.
   caelum, -i.  sky, heaven.

4.255  Caelum ac terras miscere.
   terra, -ae.  earth, land.

4.256  Lupos rapient haedi.
   lupus, -i.  wolf.
   rapio, -ere, rapui, raptus.  to seize, snatch, grab.
   haedus, -i.  kid, young goat.

4.257  Nudo detrahere vestimenta.
   nudus, a, um.  naked, bare.
   detraho, -ere, detraxi, detractus.  to drag down, remove.
   vestimentum, -i.  clothing, garment.

4.258  Calet tamquam furnus.
   caleo, -ere, calui.  to be warm, hot; to glow.
   tamquam.  as, just as, like.
   furnus, -i.  oven.

4.259  Crevit tamquam favus.
   cresco, -ere, crevi, cretus.  to spring forth, grow.
   favus, -i.  honeycomb.

4.260  Faciunt favos et vespae.
   facio, -ere, feci, factus.  to make, do.
   vespa, -ae.  wasp.


4.261  Durum durum destruit.
   durus, a, um.  hard, harsh, tough.
   destruo, -ere, destruxi, destructus.  to pull down, destroy.

4.262  Ferrum ferro acuitur.
   ferrum, -i.  iron.
   acuo, -ere, acui, acutus.  to sharpen.

4.263  Malum malo curatur.
   curo, -are.  to care for, treat; to be concerned with.

4.264  Contraria contrariis curentur.
   contrarius, a, um.  opposite, opposed.

4.265  Numquam periculum sine periculo vincitur.
   periculum, -i.  danger.
   vinco, -ere, vici, victus.  to conquer, defeat.

4.266  Vincebamur a victa Graecia.
   Graecia, -ae.  Greece.

4.267  Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
   alienus, a, um.  belonging to another.
   vitium, -i.  fault, defect.
   oculus, -i.  eye.
   tergum, -i.  back, rear; hide, leather.
   noster, -a, -um.  our, ours.

4.268  Vitiis nemo sine nascitur.
   nemo, neminis.  nobody, no one.
   nascor, nasci, natus.  to be born.

4.269  E squilla non nascitur rosa.
   squilla, -ae.  shrimp.
   rosa, -ae.  rose.

4.270  Nascimur in lacrimis.
   lacrima, -ae.  tear (as in weeping).

4.271  Multae insidiae sunt bonis.
   insidiae, arum.  ambush, trap.

4.272  Struit insidias lacrimis cum femina plorat.
   struo, -ere, struxi, structus.  to arrange, erect.
   cum.  when.
   ploro, -are.  to lament, wail.

4.273  Ex socio cognoscitur vir.
   socius, -i.  partner, associate, ally.
   cognosco, -ere, cognovi, cognitus.  to get to know, learn
   vir, viri.  man; husband, soldier.

4.274  Gaudium est miseris socios habere poenarum.
   gaudium, -i.  joy, delight; source of delight.
   miser, misera, miserum.  wretched, unhappy.
   poena, -ae.  punishment, penalty; hardship.

4.275  Ad mala facta malus socius socium trahit.
   factum, -i.  a "done thing", deed.
   traho, -ere, traxi, tractus.  to drag, pull.

4.276  Avarus animus nullo satiatur lucro.
   avarus, a, um.  greedy.
   animus, -i.  heart, character, will.
   nullus, a, um.  no, none.
   satio, -are.  to fill, satisfy.
   lucrum, -i.  gain, profit, advantage.

4.277  Semper avarus eget.
   egeo, -ere, egui.  to be in need, to be without.

4.278  Frangar, non flectar.
   frango, -ere, fregi, fractus.  to break, shatter.
   flecto, -ere, flexi, flexus.  to bend, bow.

4.279  Fortuna vitrea est; cum splendet, frangitur.
   vitreus, a, um.  made of glass.
   splendeo, -ere.  to shine, glitter.

4.280  Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea.
   inter (prep + acc.).  between, among.
   amicitia, -ae.  friendship.
   poculum, -i.  drinking-cup, goblet;  drink, draught.
   contraho, -ere, contraxi, contractus.  to unite, complete.
   plerumque.  for the most part, usually, commonly.

 


Laura Gibbs (laura-gibbs@ou.edu). Last updated: September 4, 2006 12:35 PM